Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

Kompleksowa modernizacja linii tramwajowej w ul. Konstantynowskiej na odcinku od pętli tramwajowej "Zdrowie" do granic miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Kompleksowa modernizacja linii tramwajowej w ul. Konstantynowskiej na odcinku od pętli tramwajowej „Zdrowie” do granic miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Projekt jest realizowany w ramach Osi priorytetowej III Transport, Działanie III.1 Niskoemisyjny transport miejski, Poddziałanie III.1.1 Niskoemisyjny transport miejski – ZIT

Termin realizacji projketu: 1.10.2021 - 31.12.2023

Beneficjent: Miasto Łódź

Jednostka realizujaca projekt: Zarząd Inwestycji Miejskich

Całkowita wartość projektu: 57 649 440,79 zł

Wartość dofinansowania unijnego: 39 762 544,44 zł

Wartość dofinansowania z budżetu państwa: 4 677 946,40 zł

Głównym celem projektu jest zwiększenie wykorzystania transportu publicznego oraz osiągnięcie niskoemisyjnej i zrównoważonej mobilności w mieście.

Zakres robót obejmuje kompleksową przebudowę linii tramwajowej w ulicy Konstantynowskiej w Łodzi na odcinku od pętli tramwajowej „Zdrowie” do granicy miasta na odcinku ok. 3 km, w tym m.in. przebudowę torowiska i sieci trakcyjnej oraz modernizację budynku podstacji trakcyjnej „BRUS” (zasilającej linię na tym odcinku) wraz z jej wyposażeniem.

    

Metadane

Data publikacji : 03.01.2023
Data modyfikacji : 03.01.2023
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Anna Jagodzińska Wydział ds. Obsługi Zarządu
Osoba modyfikująca informację:
Anna Jagodzińska

Opcje strony

do góry