Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

STANDARDY UCZCIWOŚCI I ETYCZNEGO POSTĘPOWANIA

Mając na uwadze zapisy umowy o dofinansowanie określającej zasady realizacji Projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej pochodzących z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 informujemy, iż istnieje możliwość przekazywania informacji o podejrzeniu wystąpienia  nieprawidłowości lub nadużycia finansowego poprzez specjalny adres e-mail naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl lub za pośrednictwem specjalnego formularza na stronie https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/ . Zgłoszenia można również kierować na adres e-mail kontrola@cupt.gov.pl

Informacje o funkcjonowaniu mechanizmu sygnalizowania potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych znajduja się również na stronie https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/

Co należy zgłaszać:

Podejrzenie nieprawidłowości, które dotyczą przedstawicieli instytucji wdrażających Program lub podmioty realizujące projekty (np. Beneficjenci)

Zasady stosowane przy rozpatrywaniu przekazanych zgłoszeń

  1. Każde zgłoszenie podlega ochronie przed udostępnieniem osobom nieuprawnionym. Informacje objęte zgłoszeniem, umożliwiające identyfikacje osoby dokonującej zgłoszenie, będą chronione zarówno na etapie wyjaśniania sprawy, podczas prowadzenia ewentualnych działań zapobiegawczych, jak również w przyszłości
    i udostępniane wyłącznie uprawnionym urzędnikom oraz funkcjonariuszom odpowiednich służb.
  2. Wszelkie zgłoszenia będą skrupulatnie rozpatrywane zgodnie z wewnętrznymi procedurami Instytucji Zarządzającej Programem Infrastruktura i Środowisko oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
  3. W przypadku wyrażenia chęci pozostania anonimowym przez osobę dokonującą zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej, dokonywana będzie pełna anonimizacja zgłoszenia (ze zgłoszenia usunięte zostaną dane osobowe zgłaszającego i inne cechy pozwalające na identyfikację jego tożsamości) przed jej ewentualnym przekazaniem w celu wyjaśnienia sprawy.
  4. W przypadku zgłoszeń (głównie anonimowych), które będą niepełne i nie będzie możliwości uzupełniania tych informacji, istnieje ryzyko, że takie Zgłoszenie nie będzie mogło zostać rozpatrzone.

Jednocześnie informuję, że istnieje również możliwość przesyłania informacji na utworzony w tym celu w Zarządzie Inwestycji Miejskich adres e-mail: antykorupcja@zim.uml.lodz.pl.

Zasady ochrony sygnalistów zostały określone w zarządzeniu Dyrektora Zarządu Inwestycji Miejskich Nr 4/17 z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Antykorupcyjnej oraz procedury sygnalizowania nieprawidłowości w Zarządzie Inwestycji Miejskich, zmienionym zarządzeniami: Nr 17/17 z dnia 24 lipca 2017 r., Nr 30/17 z dnia 24 października 2017 r. , Nr 3/18 z dnia 12 stycznia 2018 r., Nr 7/20 z dnia 5 marca 2020 r.

Metadane

Data publikacji : 28.08.2017
Data modyfikacji : 04.05.2020
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Monika Biegun
Osoba modyfikująca informację:
Anna Jagodzińska

Opcje strony

do góry