Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych w 2021 r.

opracowana zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 poz. 870)

 

Lp.

Przedmiot petycji

Data złożenia petycji

Informacja o sposobie załatwienia petycji

 

1

W sprawie wstrzymania dalszych inwestycji w Parku Źródła Olechówki

9.11.2021 r.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) petycja została pozostawiona bez rozpatrzenia, ponieważ podmiot ją wnoszący nie wskazał miejsca zamieszkania lub siedziby oraz adresu do korespondencji (wymóg określony w art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy)

Metadane

Data publikacji : 23.06.2022
Data modyfikacji : 23.06.2022
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Anna Jagodzińska Wydział ds. Obsługi Zarządu
Osoba modyfikująca informację:
Anna Jagodzińska

Opcje strony

do góry