Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

https://zim.lodz.bip-e.pl/zim/petycje/10580,Petycje.html
25.05.2024, 09:49

Petycje

Zgodnie z Art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej każdy ma prawo składać petycje.

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata.

Tryb rozpatrywania petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870).

Szczegółowe informacje znajdują się w Zarządzeniu nr 18/20 Dyrektora Zarządu Inwestycji Miejskich z dnia 13 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia zasad przyjmowania, rejestrowania, i rozpatrywania skarg, wniosków i petycji kierowanych do Zarządu Inwestycji Miejskich.

Administratorem anych sobowych jest Zarząd Inwestycji Miejskich siedziba: Łódź ul. Piotrkowskiej 175.
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu rozpatrzenia petycji kierowane do Zarządu Inwestycji Miejskich zgodnie z przedmiotem działalności i w związku z realizacją zadań powierzonych jednostce.

Przetwarzania danych osobowych odbywa się na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.  o petycjach.

Wnoszącemu petycję przysługuje prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, oraz żądania ograniczenia przetwarzania danych. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

z uwagi na konieczność wywiązywania się z obowiązków przewidzianych w przepisach prawa oraz dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz celów archiwalnych nie przysługuje. Prawo
do usunięcia danych dotyczy tylko danych publikowanych na stronie i przysługuje tylko w przypadku wycofania zgody na ich publikację.

Szczegółowy obowiązek informacyjny w pliku do pobrania 

Metadane

Data publikacji : 10.09.2020
Data modyfikacji : 25.01.2021
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Andrzejewski Wydział Komunikacji Społecznej i Legislacji
Osoba modyfikująca informację:
Anna Jagodzińska

Opcje strony