Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

Aktualnie znajdujesz się na:

Petycje

Zgodnie z Art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej każdy ma prawo składać petycje.

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata.

Tryb rozpatrywania petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870).

Szczegółowe informacje znajdują się w Zarządzeniu nr 18/20 Dyrektora Zarządu Inwestycji Miejskich z dnia 13 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia zasad przyjmowania, rejestrowania, i rozpatrywania skarg, wniosków i petycji kierowanych do Zarządu Inwestycji Miejskich.

Metadane

Data publikacji : 10.09.2020
Data modyfikacji : 10.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Andrzejewski Wydział Komunikacji Społecznej i Legislacji
Osoba modyfikująca informację:
Tomasz Andrzejewski

Opcje strony

do góry