Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

Aktualnie znajdujesz się na:

Informacja o zakończeniu dialogu technicznego 17.11.2017r. ZIM-RR.50075.22.5.91(2).2017 dotyczy dialogu z dnia 04.09.2017

numer sprawy ZIM-RR.50075.22.5.91(2).2017

dotyczy sprawy: http://zim.lodz.bip-e.pl/zim/ogloszeni/7521,Ogloszenie-o-zamiarze-przeprowadzenia-dialogu-technicznego.html

 

 

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU DIALOGU TECHNICZNEGO

poprzedzającego wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
którego przedmiotem będzie zamówienie mebli miejskich dla przestrzeni publicznych w Mieście Łodzi, w tym dla obszarów objętych Rewitalizacją Obszarową Centrum Łodzi (projekty 1 – 8).

 

W nawiązaniu do zamieszczonego na stronie Zarządu Inwestycji Miejskich w Łodzi
w dniu 4 września 2017 roku Ogłoszenia o Dialogu Technicznym prowadzonego w oparciu
o art. 31 a – 31 c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, z późn. zm.) oraz zgodnie z „Regulaminem prowadzenia Dialogu Technicznego” opublikowanym na stronie internetowej Zamawiającego, poprzedzającego wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie zamówienie mebli miejskich dla przestrzeni publicznych w Mieście Łodzi, w tym
dla obszarów objętych Rewitalizacją Obszarową Centrum Łodzi (projekty 1 – 8), uprzejmie informuję, że ww. Dialog Techniczny został zakończony bez osiągnięcia celów Dialogu.

Metadane

Data publikacji : 17.11.2017
Data modyfikacji : 17.11.2017
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Konrad Zagrodnik
Osoba modyfikująca informację:
Konrad Zagrodnik

Opcje strony

do góry