Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

Inspektor ochrony danych

Zgodnie z art. 37 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) Zarząd Inwestycji Miejskich jako Administratora Danych Osobowych wyznaczył Panią Aleksandrę Goździk-Perczyńską na Inspektora Ochrony Danych.
Dane kontaktowe:
- adres korespondencyjny: ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź,
- adres poczty elektronicznej: iod@zim.uml.lodz.pl,
- numer telefonu: 42 272 64 61

Metadane

Data publikacji : 30.07.2018
Data modyfikacji : 30.07.2018
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Jacek Sarzało Wydział Organizacyjny
Osoba modyfikująca informację:
Jacek Sarzało

Opcje strony

do góry