Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

https://zim.lodz.bip-e.pl/zim/komorki-organizacyjne/7834,Wydzial-Badan-Laboratoryjnych-DL.html
25.05.2024, 09:21

Wydział Badań Laboratoryjnych (DL)

Do zadań Wydziału Badań Laboratoryjnych należy w szczególności:

  1. weryfikacja dokumentacji projektowych (specyfikacji technicznych) związanych z inwestycjami drogowymi;
  2. badanie podłoża gruntowego dla potrzeb drogowo-mostowych i ogólnobudowlanych;
  3. wykonywanie badań materiałów drogowo-mostowych oraz materiałów budowlanych;
  4. opiniowanie recept na materiały drogowo-mostowe oraz na materiały budowlane;
  5. pomiar cech eksploatacyjnych podbudów, nawierzchni oraz elementów obiektów ogólnobudowlanych;
  6. badanie istniejącego stanu konstrukcji dróg i obiektów inżynieryjnych;
  7. wykonywanie prac, o których mowa w pkt 1-6, również na rzecz innych jednostek organizacyjnych miasta Łodzi.

Metadane

Data publikacji : 03.01.2018
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Ewelina Dziuba Wydział Organizacyjny

Opcje strony