Biuletyn Informacji Publicznej Samodzielne Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego (DSA) - Komórki organizacyjne - Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Ostatnia aktualizacja strony: 20.08.2019, 14:26

Komórki organizacyjne

Czwartek, 18 sierpnia 2016

Samodzielne Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego (DSA)

Do zadań Samodzielnego Stanowiska ds. Audytu Wewnętrznego należy w szczególności:

  1. opracowywanie planów audytu wewnętrznego i ich realizacja;
  2. informowanie kierownika jednostki o adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej;
  3. planowanie, organizowanie i prowadzenie kontroli w komórkach organizacyjnych;
  4. współpraca z audytorami zewnętrznymi, jednostkami i instytucjami prowadzącymi audyt lub kontrole w Zarządzie oraz monitorowanie wdrażania zaleceń pokontrolnych;
  5. archiwizowanie dokumentacji z przeprowadzonych audytów i kontroli.

Metadane

Data publikacji : 18.08.2016
Data modyfikacji : 11.01.2017
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Administrator
Osoba udostępniająca informację:
Administrator
Osoba modyfikująca informację:
Aleksandra Goździk-Perczyńska
©2008-2019 Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL