Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

Samodzielne Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego (DSA)

Do zadań Samodzielnego Stanowiska ds. Audytu Wewnętrznego należy w szczególności:

  1. opracowywanie planów audytu wewnętrznego i ich realizacja;
  2. informowanie kierownika jednostki o adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej;
  3. planowanie, organizowanie i prowadzenie kontroli w komórkach organizacyjnych;
  4. współpraca z audytorami zewnętrznymi, jednostkami i instytucjami prowadzącymi audyt lub kontrole w Zarządzie oraz monitorowanie wdrażania zaleceń pokontrolnych;
  5. archiwizowanie dokumentacji z przeprowadzonych audytów i kontroli.

Metadane

Data publikacji : 18.08.2016
Data modyfikacji : 11.01.2017
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Administrator
Osoba udostępniająca informację:
Administrator
Osoba modyfikująca informację:
Aleksandra Goździk-Perczyńska

Opcje strony

do góry