Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

Ponowne wykorzystywanie

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA OSÓB WNIOSKUJĄCYCH O PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO

Udostępnianie i przekazywanie informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania dokonywane jest na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1446).

Jeżeli zgodnie z zapisami art. 21 ww. ustawy wymagane jest złożenie wniosku o ponowne wykorzystywanie, wniosek ten można przesłać:

  • listownie na adres:

Zarząd Inwestycji Miejskich
ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź

  • za pomocą poczty elektronicznej: zim@zim.uml.lodz.pl
  • za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP  - Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej ZIM na platformie ePUAP: /ZIM_LODZ/SkrytkaESP

Zarząd Inwestycji Miejskich z siedzibą w Łodzi określa następujące warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego:

  1. należy podać źródło pozyskania informacji sektora publicznego poprzez podanie pełnej nazwy Zarządu Inwestycji Miejskich z siedzibą w Łodzi
  2. należy podać czas wytworzenia oraz pozyskania informacji od Zarządu Inwestycji Miejskich z siedzibą w Łodzi,
  3. pozyskana treść informacji sektora publicznego nie może być modyfikowana,
  4. jeżeli treść pozyskanej informacji sektora publicznego lub jej fragment ma stanowić część całości, należy ją zamieścić w tekście w formie cytatu, z przypisem informującym o źródle pochodzenia.

Jeżeli ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego nie spełnia powyższych warunków, Zarząd Inwestycji Miejskich z siedzibą w Łodzi nie odpowiada za treść przekazywanych przez osoby trzecie informacji.

 

Administratorem Danych Osobowych jest Zarząd Inwestycji Miejskich, siedziba: Łódź ul. Piotrkowskiej 175.
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu udzielenia odpowiedzi na wniosek o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego kierowane do Zarządu Inwestycji Miejskich zgodnie
z przedmiotem działalności i w związku z realizacją zadań powierzonych jednostce.

Przetwarzania danych osobowych odbywa się na podstawie ustawy z dnia 25 lutego 2016 r.  o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego.

Wnoszącemu petycję przysługuje prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, oraz żądania ograniczenia przetwarzania danych. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
z uwagi na konieczność wywiązywania się z obowiązków przewidzianych w przepisach prawa oraz dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz celów archiwalnych nie przysługuje. Prawo do usunięcia danych dotyczy tylko danych publikowanych na stronie i przysługuje tylko w przypadku wycofania zgody na ich publikację.

Szczegółowy obowiązek informacyjny w pliku do pobrania 

 
 
 
 

Metadane

Data publikacji : 24.09.2020
Data modyfikacji : 26.01.2021
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Lubiatowska
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Lubiatowska Wydział ds. Obsługi Zarządu
Osoba modyfikująca informację:
Anna Jagodzińska

Opcje strony

do góry