Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

Ponowne wykorzystywanie

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA OSÓB WNIOSKUJĄCYCH O PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO

Udostępnianie i przekazywanie informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania dokonywane jest na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1446).

Jeżeli zgodnie z zapisami art. 21 ww. ustawy wymagane jest złożenie wniosku o ponowne wykorzystywanie, wniosek ten można przesłać:

  • listownie na adres:

Zarząd Inwestycji Miejskich
ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź

  • za pomocą poczty elektronicznej: zim@zim.uml.lodz.pl
  • za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP  - Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej ZIM na platformie ePUAP: /ZIM_LODZ/SkrytkaESP

Zarząd Inwestycji Miejskich z siedzibą w Łodzi określa następujące warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego:

  1. należy podać źródło pozyskania informacji sektora publicznego poprzez podanie pełnej nazwy Zarządu Inwestycji Miejskich z siedzibą w Łodzi
  2. należy podać czas wytworzenia oraz pozyskania informacji od Zarządu Inwestycji Miejskich z siedzibą w Łodzi,
  3. pozyskana treść informacji sektora publicznego nie może być modyfikowana,
  4. jeżeli treść pozyskanej informacji sektora publicznego lub jej fragment ma stanowić część całości, należy ją zamieścić w tekście w formie cytatu, z przypisem informującym o źródle pochodzenia.

Jeżeli ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego nie spełnia powyższych warunków, Zarząd Inwestycji Miejskich z siedzibą w Łodzi nie odpowiada za treść przekazywanych przez osoby trzecie informacji.

 

Administratorem Danych Osobowych jest Zarząd Inwestycji Miejskich, siedziba: Łódź ul. Piotrkowskiej 175.
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu udzielenia odpowiedzi na wniosek o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego kierowane do Zarządu Inwestycji Miejskich zgodnie
z przedmiotem działalności i w związku z realizacją zadań powierzonych jednostce.

Przetwarzania danych osobowych odbywa się na podstawie ustawy z dnia 7 września 2021 r.  o otwartych danych i o  ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego.

Wnoszącemu wniosek przysługuje prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, oraz żądania ograniczenia przetwarzania danych. Prawo dp usunięcia danych oraz prawo do wniesienia  sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z uwagi na konieczność wywiązywania się z obowiązków przewidzianych w przepisach prawa oraz dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz celów archiwalnych nie przysługuje.

Szczegółowy obowiązek informacyjny w pliku do pobrania 

 
 
 

Metadane

Data publikacji : 24.09.2020
Data modyfikacji : 02.12.2021
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Lubiatowska
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Lubiatowska Wydział ds. Obsługi Zarządu
Osoba modyfikująca informację:
Anna Jagodzińska

Opcje strony

do góry