Biuletyn Informacji Publicznej Zamówienia publiczne - Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Ostatnia aktualizacja strony: 19.07.2018, 15:04

Zamówienia publiczne

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Nr sprawy Nazwa zamówienia Termin składania ofert Data publikacji
DOA-ZP-VII.271.104.2017

„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi- Projekt 7, Projekt 8 wraz z przebudową ul. Legionów na odcinku od ul. Zachodniej do Placu Wolności - Projekt 4 oraz budową przebicia wewnątrz kwartałowego od ul. Mielczarskiego 1 do ul. Ogrodowej i Trasy Karskiego - Żeligowskiego na odc. od ul. Ogrodowej - do ul. Cmentarnej” Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad realizacją robót oraz zarządzaniu przedsięwzięciem Projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalne

Usługi
31.10.2017 13:00 25.09.2017
DOA-ZP-VII.271.103.2017

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 6 - Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu, projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Usługi
31.10.2017 10:00 25.09.2017
DOA-ZP-VII.271.91.2017

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 2, 3 i 5 – pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu, Projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Usługi
31.10.2017 11:00 25.09.2017
Nr sprawy ZIM-DZ.3322.39.2017

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 7. Przebudowa, rozbiórka, remont konserwatorski budynku wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną nieruchomości w Łodzi przy ul. Gdańskiej 1w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj”

Roboty budowlane
19.10.2017 11:00 06.09.2017

Wybierz Strony

©2008-2018 Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL