Biuletyn Informacji Publicznej Zamówienia publiczne - Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Ostatnia aktualizacja strony: 25.05.2018, 17:41

Zamówienia publiczne

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Nr sprawy Nazwa zamówienia Termin składania ofert Data publikacji
ZIM-DZ.3322.43.2017

Świadczenie usług nadzoru autorskiego dla inwestycji „Rozbudowa ul. Rokicińskiej w Łodzi na odc. od ul. Malowniczej do granicy miasta”

Array
20.11.2017 11:00 11.10.2017
DOA-ZP-VIII.271.68.2017

"Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 1,4,3 w zakresie przebudowy ul. Kilińskiego na odc. od ul. Jaracza do ul. Narutowicza, budowa parku kieszonkowego na wysokości posesji Kilińskiego 40 oraz zagospodarowanie terenu nieruchomości działka 534/11 obręb S-1 - pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu" Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Array
31.10.2017 12:00 25.09.2017
DOA-ZP-VII.271.104.2017

„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi- Projekt 7, Projekt 8 wraz z przebudową ul. Legionów na odcinku od ul. Zachodniej do Placu Wolności - Projekt 4 oraz budową przebicia wewnątrz kwartałowego od ul. Mielczarskiego 1 do ul. Ogrodowej i Trasy Karskiego - Żeligowskiego na odc. od ul. Ogrodowej - do ul. Cmentarnej” Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad realizacją robót oraz zarządzaniu przedsięwzięciem Projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalne

Array
31.10.2017 13:00 25.09.2017
DOA-ZP-VII.271.103.2017

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 6 - Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu, projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Array
31.10.2017 10:00 25.09.2017
DOA-ZP-VII.271.91.2017

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 2, 3 i 5 – pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu, Projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Array
31.10.2017 11:00 25.09.2017
Nr sprawy ZIM-DZ.3322.41.2017

„Rozbudowa ul. Rokicińskiej w Łodzi na odc. od ul. Malowniczej do granicy miasta wraz z przebudową wodociągu w ul. Rokicińskiej i Wieńcowej oraz budowa wodociągu w ul. Gajcego”

Array
14.12.2017 12:00 12.09.2017
Nr sprawy ZIM-DZ.3322.39.2017

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 7. Przebudowa, rozbiórka, remont konserwatorski budynku wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną nieruchomości w Łodzi przy ul. Gdańskiej 1w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj”

Array
19.10.2017 11:00 06.09.2017

Wybierz Strony

©2008-2018 Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL