Biuletyn Informacji Publicznej Zamówienia publiczne - Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Ostatnia aktualizacja strony: 28.06.2017, 15:46

Zamówienia publiczne

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Nr sprawy Nazwa zamówienia Termin składania ofert Data publikacji
ZIM-DZ.3322.6.2017

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt nr 2 – Przebudowa i budowa układu drogowego ul. Traugutta na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Kilińskiego wraz ze skrzyżowaniami i fragmentem ul. Kilińskiego oraz infrastrukturą techniczną i meblami miejskimi w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

Roboty budowlane
14.07.2017 12:00 13.04.2017
ZIM-DZ.3322.9.2017

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt nr 5 - Rewitalizacja Parku im. Henryka Sienkiewicza wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

Roboty budowlane
05.07.2017 12:00 13.04.2017
ZIM-DZ.3321.14.2017

„Przebudowa ulic Pstrowskiego, Prezydenta, Raszyńskiej i Powstańców Śląskich w Łodzi”

Roboty budowlane
30.05.2017 13:00 12.04.2017
ZIM-DZ.3322.4.2017

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt nr 2 – Budowa drogi łączącej ul. Sienkiewicza i ul. Wschodnią wraz z infrastrukturą techniczną i meblami miejskimi oraz przebudowa zespołu budynków przy ul. Sienkiewicza Nr 22 w systemie „zaprojektuj i wybuduj"

Roboty budowlane
13.07.2017 11:00 11.04.2017
ZIM-DZ.3321.15.2017

Budowa chodników na terenie miasta Łodzi – Część I,II

Roboty budowlane
24.05.2017 12:00 10.04.2017
ZIM-DZ.3321.12.2017

Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego oraz koncepcji dla budowy drogi podziemnej wraz z płytą rynku Nowego Centrum Łodzi i parkingiem pod rynkiem.

Usługi
31.05.2017 12:00 06.04.2017
ZIM-DZ.3322.8.2017

„Budowa ul. Nowowęglowej w Łodzi na odc. od ul. Wierzbowej do ul. Kopcińskiego wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Kopcińskiego”

Roboty budowlane
14.06.2017 11:00 05.04.2017
ZIM-DZ.3321.13.2017

Przebudowa ulic Kobaltowej, Pirytowej, Powojowej, Budziszyńskiej i Familijnej w Łodzi

Roboty budowlane
15.05.2017 11:00 03.04.2017
ZIM-DZ.3322.3.2017

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt nr 2 – Przebudowa budynków przy ul. Narutowicza Nr 4, 12 i Piotrkowskiej 77 w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

Roboty budowlane
17.07.2017 12:00 15.03.2017
ZIM-DZ.3321.6.2017

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia ulic na terenie miasta Łodzi - Rejony: Bałuty, Górna, Widzew, Polesie.

Usługi
22.03.2017 10:00 14.03.2017
©2008-2017 Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL