Biuletyn Informacji Publicznej Zamówienia publiczne - Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Ostatnia aktualizacja strony: 24.05.2018, 10:54

Zamówienia publiczne

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Nr sprawy Nazwa zamówienia Termin składania ofert Data publikacji
ZIM-DZ.3321.6.2018

,,Budowa oświetlenia na terenie miasta Łodzi – 8 części – zaprojektuj i wybuduj”

Array
19.03.2018 11:00 01.03.2018
DOA-ZP-III.271.14.2018

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 1 - Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynków przy ul. Włókienniczej 11 w Łodzi, wraz z rozbiórkami i niezbędną infrastrukturą techniczną i aranżacją architektoniczną dla elewacji wschodniej budynku oraz przebudowa istniejącej zabudowy w granicach działki przy ul. Rewolucji 1905 r. nr 31 w Łodzi, wraz z zagospodarowaniem terenu (...) oraz aranżacją architektoniczną dla elewacji wschodniej budynku w systemie „zaprojektuj i wybuduj"

Array
05.04.2018 10:00 01.03.2018
ZIM-DZ.3322.4.2018

Świadczenie usług nadzoru autorskiego dla inwestycji polegającej na przebudowie linii tramwajowej w al. Śmigłego-Rydza – Przebudowa wiaduktów na al. Śmigłego-Rydza na odcinku od al. Piłsudskiego do ul. Przybyszewskiego

Array
16.04.2018 12:00 27.02.2018
DOA-ZP-II.271.22.2018

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 1 - Przebudowa i nadbudowa istniejącej zabudowy przy ul. Włókienniczej 4 oraz przebudowa i rozbiórka budynków przy ul. Włókienniczej nr 6 i 8 w Łodzi wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz aranżacją architektoniczną dla elewacji budynków w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

Array
04.04.2018 11:00 22.02.2018
DOA-ZP-III.271.13.2018

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 1 - Przebudowa i nadbudowa istniejącej zabudowy przy: ul. Włókienniczej 2, przebudowa istniejącej zabudowy oraz rozbiórka budynków gospodarczych przy: ul. Wschodniej 50 i ul. Wschodniej 52 w Łodzi wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz aranżacją architektoniczną dla elewacji budynku w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

Array
29.03.2018 10:00 21.02.2018
DOA-ZP-II.271.20.2018

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 1 pn.: Przebudowa istniejącej zabudowy w granicach działki przy ul. Wschodniej 54 w Łodzi, wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz aranżacją architektoniczną dla elewacji budynku w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

Array
29.03.2018 11:00 21.02.2018
DOA-ZP-II.271.13.2018

Remont i przebudowa budynków przy ul. Moniuszki 3 i 5 oraz Tuwima 10 w systemie zaprojektuj i wybuduj z podziałem na dwie części realizowany w ramach zadania „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi)”

Array
27.03.2018 10:00 16.02.2018
ZIM-DZ.3322.3.2018

Pełnienie nadzoru nad realizacją robót oraz zarządzaniem Kontraktem pn.: „Przebudowa układu drogowo-torowego w ul. Dąbrowskiego na odcinku od al. Śmigłego Rydza do ul. Rzgowskiej”

Array
29.03.2018 12:00 16.02.2018
ZIM-DZ.3321.5.2018

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy chodników w Łodzi na terenie osiedli Widzew i Polesie

Array
28.03.2018 11:00 15.02.2018
Nr sprawy ZIM-DZ.3322.1.2018

Pełnienie nadzoru nad realizacją Robót oraz zarządzaniem Kontraktem pn.: „Przebudowa linii tramwajowej w al. Śmigłego-Rydza – Przebudowa wiaduktów na al. Śmigłego-Rydza na odcinku od al. Piłsudskiego do ul. Przybyszewskiego” (Inżynier Kontraktu)

Array
20.03.2018 12:00 05.02.2018

Wybierz Strony

©2008-2018 Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL