Biuletyn Informacji Publicznej Zamówienia publiczne - Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Ostatnia aktualizacja strony: 19.07.2018, 15:04

Zamówienia publiczne

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Nr sprawy Nazwa zamówienia Termin składania ofert Data publikacji
DOA-ZP-III.271.14.2018

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 1 - Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynków przy ul. Włókienniczej 11 w Łodzi, wraz z rozbiórkami i niezbędną infrastrukturą techniczną i aranżacją architektoniczną dla elewacji wschodniej budynku oraz przebudowa istniejącej zabudowy w granicach działki przy ul. Rewolucji 1905 r. nr 31 w Łodzi, wraz z zagospodarowaniem terenu (...) oraz aranżacją architektoniczną dla elewacji wschodniej budynku w systemie „zaprojektuj i wybuduj"

Roboty budowlane
05.04.2018 10:00 01.03.2018
DOA-ZP-II.271.22.2018

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 1 - Przebudowa i nadbudowa istniejącej zabudowy przy ul. Włókienniczej 4 oraz przebudowa i rozbiórka budynków przy ul. Włókienniczej nr 6 i 8 w Łodzi wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz aranżacją architektoniczną dla elewacji budynków w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

Roboty budowlane
04.04.2018 11:00 22.02.2018
DOA-ZP-III.271.13.2018

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 1 - Przebudowa i nadbudowa istniejącej zabudowy przy: ul. Włókienniczej 2, przebudowa istniejącej zabudowy oraz rozbiórka budynków gospodarczych przy: ul. Wschodniej 50 i ul. Wschodniej 52 w Łodzi wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz aranżacją architektoniczną dla elewacji budynku w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

Roboty budowlane
29.03.2018 10:00 21.02.2018
DOA-ZP-II.271.20.2018

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 1 pn.: Przebudowa istniejącej zabudowy w granicach działki przy ul. Wschodniej 54 w Łodzi, wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz aranżacją architektoniczną dla elewacji budynku w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

Roboty budowlane
29.03.2018 11:00 21.02.2018
DOA-ZP-II.271.13.2018

Remont i przebudowa budynków przy ul. Moniuszki 3 i 5 oraz Tuwima 10 w systemie zaprojektuj i wybuduj z podziałem na dwie części realizowany w ramach zadania „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi)”

Roboty budowlane
27.03.2018 10:00 16.02.2018
ZIM-DZ.3322.3.2018

Pełnienie nadzoru nad realizacją robót oraz zarządzaniem Kontraktem pn.: „Przebudowa układu drogowo-torowego w ul. Dąbrowskiego na odcinku od al. Śmigłego Rydza do ul. Rzgowskiej”

Usługi
29.03.2018 12:00 16.02.2018
ZIM-DZ.3321.5.2018

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy chodników w Łodzi na terenie osiedli Widzew i Polesie

Usługi
28.03.2018 11:00 15.02.2018
ZIM-DZ.3322.44.2017

Pełnienie nadzoru nad realizacją robót oraz zarządzaniem Kontraktem pn. „Rozbudowa ul. Rokicińskiej w Łodzi na odcinku od ul. Malowniczej do granicy miasta wraz z przebudową wodociągu w ul. Rokicińskiej i Wieńcowej oraz budową wodociągu w ul. Gajcego” Zadanie 1 (Inżynier Kontraktu)

Usługi
15.12.2017 12:00 13.10.2017
ZIM-DZ.3322.43.2017

Świadczenie usług nadzoru autorskiego dla inwestycji „Rozbudowa ul. Rokicińskiej w Łodzi na odc. od ul. Malowniczej do granicy miasta”

Usługi
20.11.2017 11:00 11.10.2017
DOA-ZP-VIII.271.68.2017

"Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 1,4,3 w zakresie przebudowy ul. Kilińskiego na odc. od ul. Jaracza do ul. Narutowicza, budowa parku kieszonkowego na wysokości posesji Kilińskiego 40 oraz zagospodarowanie terenu nieruchomości działka 534/11 obręb S-1 - pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu" Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Usługi
31.10.2017 12:00 25.09.2017

Wybierz Strony

©2008-2018 Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL