Biuletyn Informacji Publicznej Zamówienia publiczne - Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Ostatnia aktualizacja strony: 14.12.2017, 11:19

Zamówienia publiczne

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Nr sprawy Nazwa zamówienia Termin składania ofert Data publikacji
ZIM-DZ.3322.24.2017

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 1 Przebudowa i remont konserwatorski zespołu budynków wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Jaracza 26 w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

Roboty budowlane
31.08.2017 11:00 25.07.2017
DOA-ZP-VIII.271.44.2017

Rewitalizacja Pałacu Poznańskich przy ul. Ogrodowej 15 / Zachodniej 47 w Łodzi

Roboty budowlane
22.08.2017 10:00 14.07.2017
DOA-ZP-VII.271.80.2017

Przebudowa i adaptacja budynków położonych w Łodzi przy ul. Tuwima 36 dla potrzeb Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi

Roboty budowlane
27.07.2017 11:00 12.07.2017
ZIM-DZ.3322.12.2017

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6. Przebudowa, nadbudowa i zmiana użytkowania obiektów przy ul. Sienkiewicza 79, wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędna infrastrukturą techniczną oraz rozbiórkami w systemie zaprojektuj i wybuduj

Roboty budowlane
03.08.2017 11:00 04.05.2017
ZIM-DZ.3322.3.2017

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt nr 2 – Przebudowa budynków przy ul. Narutowicza Nr 4, 12 i Piotrkowskiej 77 w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

Roboty budowlane
28.07.2017 12:00 15.03.2017
ZIM-DZ.3322.7.2017

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 3. Przebudowa, nadbudowa istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczna oraz zagospodarowaniem terenu nieruchomości przy ul. Kilińskiego 39 w Łodzi w systemie „zaprojektuj i wybuduj ”

Roboty budowlane
20.07.2017 12:00 14.03.2017
ZIM-DZ.3322.2.2017

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 3 w zakresie ul. J. Tuwima na odc. od ul. J. Kilińskiego do ul. Targowej wraz z budynkami przy ul. J. Tuwima nr 33-35,46,52

Roboty budowlane
20.07.2017 11:00 18.01.2017
©2008-2017 Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL