Biuletyn Informacji Publicznej Zamówienia publiczne - Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Ostatnia aktualizacja strony: 28.06.2017, 15:46

Zamówienia publiczne

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Nr sprawy Nazwa zamówienia Termin składania ofert Data publikacji
ZIM-DZ.3321.16.2017

Wykonanie pełnobranżowej, zamiennej dokumentacji projektowej schroniska dla zwierząt bezdomnych przy ul. Opolskiej w Łodzi

Usługi
09.06.2017 11:00 04.05.2017
ZIM-DZ.3322.12.2017

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6. Przebudowa, nadbudowa i zmiana użytkowania obiektów przy ul. Sienkiewicza 79, wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędna infrastrukturą techniczną oraz rozbiórkami w systemie zaprojektuj i wybuduj

Roboty budowlane
04.07.2017 10:00 04.05.2017
ZIM-DZ.3322.19.2017

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt nr 8 – Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania, remontu konserwatorski zespołu budynków wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną nieruchomości w Łodzi przy ul. Gdańskiej 8

Roboty budowlane
10.07.2017 12:00 04.05.2017
ZIM-DZ.3322.17.2017

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 7 i 8 – Przebudowa układu drogowego ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Legionów, ul. Ogrodowej na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Zachodniej i ul. Zachodniej na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Legionów w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj”

Roboty budowlane
14.07.2017 11:00 04.05.2017
ZIM-DZ.3322.18.2017

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 7. Przebudowa, rozbiórka, remont konserwatorski budynku wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną nieruchomości w Łodzi przy ul. Gdańskiej 1 w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj”

Roboty budowlane
13.07.2017 12:00 04.05.2017
ZIM-DZ.3322.16.2017

Pełnienie nadzoru nad realizacją Robót oraz zarządzaniem Kontraktem pn.: „Przebudowa układu drogowo-torowego w ul. Dąbrowskiego na odcinku od al. Śmigłego Rydza do ul. Rzgowskiej” (Inżynier Kontraktu)

Usługi
17.07.2017 11:00 28.04.2017
ZIM-DZ.3322.13.2017

Pełnienie nadzoru nad realizacją Robót oraz zarządzaniem Kontraktem pn.:„Budowa ul. Nowowęglowej w Łodzi na odc. od ul. Wierzbowej do ul. Kopcińskiego wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Kopcińskiego” (Inżynier Kontraktu)

Usługi
09.06.2017 11:30 28.04.2017
ZIM-DZ.3321.20.2017

Przebudowa układu drogowego Starego Polesia w Łodzi

Roboty budowlane
06.06.2017 12:00 26.04.2017
ZIM-DZ.3321.19.2017

Aktualizacja wraz z rozszerzeniem zakresu dokumentacji projektowej na budowę drogi rowerowej dookoła Ronda Solidarności wraz z połączeniem do ul. Jaracza

Usługi
02.06.2017 11:00 24.04.2017
ZIM-DZ.3322.10.2017

Przebudowa układu drogowo-torowego w ul. Dąbrowskiego na odc. od al. Śmigłego Rydza do ul. Rzgowskiej

Roboty budowlane
14.07.2017 11:00 19.04.2017
©2008-2017 Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL