Biuletyn Informacji Publicznej Zamówienia publiczne - Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Ostatnia aktualizacja strony: 18.04.2019, 13:47

Zamówienia publiczne

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Nr sprawy Nazwa zamówienia Termin składania ofert Data publikacji
ZIM-DZ.2620.1.2019

Remont wentylacji stołówki Urzędu Miasta Łodzi wraz ze zmianą lokalizacji kanałów tranzytowych na dach budynku przy ul. Piotrkowskiej 104A/106 w Łodzi – Etap I

Roboty budowlane
11.04.2019 12:00 12.03.2019
ZIM-DZ.2621.3.2019

„Zakup i dostawa mebli miejskich dla przestrzeni publicznych w obszarach objętych Rewitalizacją Obszarową Centrum Łodzi”

Dostawy
25.04.2019 11:00 12.03.2019
ZIM-DZ.2621.1.2019

Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji zajezdni tramwajowej w ramach projektu: „Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w Łodzi”

Usługi
29.04.2019 11:00 12.03.2019
ZIM-DZ.2620.17.2019

Budowa chodnika na ulicy Huta Jagodnica na odc. od ul. Kurka do ul. Dzieci Łodzi

Roboty budowlane
01.04.2019 11:00 11.03.2019
ZIM-DZ.2620.11.2019

„Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Łagiewnickiej na odcinku od Ronda Powstańców 1863 r. do ul. Kreciej – zaprojektuj i wybuduj”

Roboty budowlane
15.04.2019 11:00 08.03.2019
ZIM-DZ.2621.2.2019

„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 7, 8 – przebudowa, rozbiórka, remont konserwatorski nieruchomości zlokalizowanej w Łodzi przy ul. Legionów 20, Legionów 37a wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastruktura techniczną w systemie zaprojektuj i wybuduj”

Roboty budowlane
15.04.2019 10:00 01.03.2019
Nr sprawy: ZIM-DZ.2620.8.2019

Opracowanie Studium Wykonalności wraz z wymaganymi załącznikami do złożenia wniosku o dofinansowanie dla projektu pn. „Program niskoemisyjny transportu miejskiego”

Usługi
27.03.2019 11:00 22.02.2019
Nr sprawy: ZIM-DZ.2620.2.2019

Pełnienie nadzoru nad realizacją robót oraz zarządzaniem Kontraktem pn.: „Zaprojektowanie drogi podziemnej wraz z płytą rynku Nowego Centrum Łodzi i parkingiem pod rynkiem oraz wybudowanie drogi podziemnej”

Usługi
27.03.2019 10:00 19.02.2019
ZIM-DZ.2620.3.2019

Rozbudowa stadionu miejskiego przy al. Unii Lubelskiej 2 w Łodzi w formule „zaprojektuj i wybuduj”

Roboty budowlane
25.03.2019 12:00 04.02.2019
BZU.2291.5.19

Kompleksowa przebudowa i remont kamienicy wraz z odbudową oficyny poprzecznej oraz zmianą sposobu użytkowania budynków: frontowego, oficyny prawej i oficyny poprzecznej, rozbiórką lewej oficyny wraz z elementami zabezpieczającymi oraz zagospodarowaniem terenu przy ul. Zielonej 6 w Łodzi

Roboty budowlane
18.02.2019 12:00 29.01.2019

Wybierz Strony

©2008-2019 Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL