Biuletyn Informacji Publicznej Zamówienia publiczne - Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Ostatnia aktualizacja strony: 21.08.2017, 08:40

Zamówienia publiczne

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Nr sprawy Nazwa zamówienia Termin składania ofert Data publikacji
DOA-ZP-VIII.271.49.2017

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 1 - Przebudowa i nadbudowa istniejącej zabudowy przy: ul. Włókienniczej 2 i ul. Włókienniczej 4, przebudowa istniejącej zabudowy oraz rozbiórka budynków gospodarczych przy: ul. Wschodniej 50 i ul. Wschodniej 52 oraz przebudowa i rozbiórka budynków przy ul. Włókienniczej nr 6 i ul. Włókienniczej 8 w Łodzi wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

Roboty budowlane
31.08.2017 10:00 27.07.2017
ZIM-DZ.3321.46.2017

Budowa chodników na terenie miasta Łodzi - rejon Polesie i Bałuty - dwie części

Roboty budowlane
31.08.2017 13:00 26.07.2017
ZIM-DZ.3322.24.2017

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 1 Przebudowa i remont konserwatorski zespołu budynków wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Jaracza 26 w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

Roboty budowlane
31.08.2017 11:00 25.07.2017
ZIM-DZ.3322.22.2017

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 2 , Projekt 5 oraz Projekt 6- Przebudowa układu drogowego ul. Nawrot na odcinku od ul. Piotrkowskiej do ul. Kilińskiego Kilińskiego wraz ze skrzyżowaniem z ul. Sienkiewicza oraz chodników ul. Sienkiewicza na odcinku od ul. Narutowicza do Al. Piłsudskiego wraz z infrastrukturą techniczną i meblami miejskimi w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

Roboty budowlane
30.08.2017 11:00 25.07.2017
ZIM-DZ.3321.45.2017

Przebudowa ulicy Więckowskiego od Al. Włókniarzy do działki Nr 28

Roboty budowlane
29.08.2017 11:00 24.07.2017
ZIM-DZ.3321.47.2017

Opracowanie dokumentacji projektowej dla modernizacji skrzyżowania ul. Wróblewskiego z ul. Wólczańską wraz z przebudową odcinka ul. Wróblewskiego od Al. Politechniki do ul. Wólczańskiej oraz przebudową ul. Czerwonej

Usługi
31.07.2017 12:00 19.07.2017
ZIM-DZ.3321.44.2017

Budowa oświetlenia na terenie miasta Łodzi: ul. Tymienieckiego i ul. Paprociowa

Roboty budowlane
02.08.2017 12:00 18.07.2017
DOA-ZP-VIII.271.44.2017

Rewitalizacja Pałacu Poznańskich przy ul. Ogrodowej 15 / Zachodniej 47 w Łodzi

Roboty budowlane
22.08.2017 10:00 14.07.2017
DOA-ZP-VII.271.80.2017

Przebudowa i adaptacja budynków położonych w Łodzi przy ul. Tuwima 36 dla potrzeb Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi

Roboty budowlane
27.07.2017 11:00 12.07.2017
ZIM-DZ.3321.41.2017

Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbiórkę, budowę oraz remont obiektów inżynierskich na terenie miasta Łodzi

Usługi
17.08.2017 11:00 10.07.2017
©2008-2017 Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL