Biuletyn Informacji Publicznej Zamówienia publiczne - Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Ostatnia aktualizacja strony: 16.10.2017, 15:11

Zamówienia publiczne

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Nr sprawy Nazwa zamówienia Termin składania ofert Data publikacji
Nr sprawy ZIM-DZ.3322.41.2017

„Rozbudowa ul. Rokicińskiej w Łodzi na odc. od ul. Malowniczej do granicy miasta wraz z przebudową wodociągu w ul. Rokicińskiej i Wieńcowej oraz budowa wodociągu w ul. Gajcego”

Roboty budowlane
02.11.2017 12:00 12.09.2017
Nr sprawy ZIM-DZ.3322.39.2017

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 7. Przebudowa, rozbiórka, remont konserwatorski budynku wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną nieruchomości w Łodzi przy ul. Gdańskiej 1w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj”

Roboty budowlane
19.10.2017 11:00 06.09.2017
ZIM-DZ.3322.37.2017

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 3 – Przebudowa, nadbudowa istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczna oraz zagospodarowaniem terenu nieruchomości przy ul. Kilińskiego 39 w Łodzi w systemie „zaprojektuj i wybuduj ”

Roboty budowlane
12.10.2017 12:00 05.09.2017
ZIM-DZ.3322.32.2017

„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 7 - Przebudowa układu drogowego ul. Mielczarskiego na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Cmentarnej oraz budowa układu dróg uzupełniających w kwartale ulic: Gdańska - Legionów - Cmentarna - Ogrodowa wraz z infrastrukturą techniczną i meblami miejskimi w systemie „zaprojektuj i wybuduj””

Roboty budowlane
13.10.2017 11:00 28.08.2017
DOA-ZP-VII.271.94.2017

Przebudowa i adaptacja budynków położonych w Łodzi przy ul. Tuwima 36 dla potrzeb Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi – realizacja Zadania 1

Roboty budowlane
31.08.2017 11:00 18.08.2017
DOA-ZP-VII.271.88.2017

Remont i przebudowa budynków przy ul. Moniuszki 3 i 5 oraz Tuwima 10 w systemie zaprojektuj i wybuduj z podziałem na dwie części realizowany w ramach zadania "Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi)"

Roboty budowlane
14.08.2017
DOA-ZP-VIII.271.55.2017

„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 6 – Przebudowa i remont konserwatorski obiektu pofabrycznego przy ulicy Sienkiewicza 75/77, w systemie „zaprojektuj i wybuduj"

Roboty budowlane
11.08.2017
ZIM-DZ.3322.29.2017

„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 4 - Rozbudowa układu torowo-drogowego w ciągu ulic Ogrodowa – Północna na odcinku od ul. Zachodniej do ul. Franciszkańskiej w Łodzi wraz z przebudową pętli tramwajowej przy ul. Północnej i budową płyty odciążającej nad kanałem rzeki Łódki, w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

Roboty budowlane
15.09.2017 12:00 04.08.2017
DOA-ZP-VIII.271.51.2017

Przebudowa, remont konserwatorski i zmiana sposobu użytkowania budynków położonych na terenie kompleksu Pałacowego Steinertów wraz z zagospodarowaniem przy ul. Piotrkowskiej 272 A i B oraz Piotrkowskiej 274 w Łodzi

Roboty budowlane
03.08.2017
ZIM-DZ.3322.27.2017

Świadczenie usług nadzoru autorskiego dla inwestycji polegającej na: ”Budowie ul. Nowowęglowej w Łodzi na odc. od ul. Wierzbowej do ul. Kopcińskiego wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Kopcińskiego”

Usługi
07.09.2017 11:00 01.08.2017
©2008-2017 Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL