Biuletyn Informacji Publicznej Zamówienia publiczne - Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Ostatnia aktualizacja strony: 16.11.2018, 14:21

Zamówienia publiczne

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Nr sprawy Nazwa zamówienia Termin składania ofert Data publikacji
ZIM-DZ.3322.24.2018

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 7, 8 – przebudowa, rozbiórka, remont konserwatorski nieruchomości zlokalizowanej w Łodzi przy ul. Legionów 20, Legionów 37a oraz Legionów 44 wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastruktura techniczną w systemie zaprojektuj i wybuduj

Roboty budowlane
26.11.2018 11:00 15.10.2018
ZIM-DZ.3322.23.2018

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 4 – Przebudowa Placu Wolności wraz z przeniesieniem i konserwacją zdroju oraz zaprojektowanie i wybudowanie małej architektury zabudowy wejścia do Muzeum Kanału „Dętka” – Oddział Muzeum Miasta Łodzi w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

Roboty budowlane
04.12.2018 11:00 11.10.2018
DOA-ZP-III.271.92.2018

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6 - Remont, przebudowa i adaptacja obiektu pofabrycznego przy ulicy Sienkiewicza 75/77 wraz z zagospodarowaniem terenu, na potrzeby Teatru Pinokio oraz budowa ciągu pieszo-jezdnego w kwartale ulic Nawrot-Piotrkowska-Roosevelta-Sienkiewicza w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

Roboty budowlane
14.11.2018 10:00 08.10.2018
ZIM-DZ.3322.22.2018

Zaprojektowanie i wykonanie multimedialnej wystawy stałej w Muzeum Miasta Łodzi przy ul. Ogrodowej 15 pt. „Ziemia Obiecana wczoraj i dziś. Łódź w Europie. Europa w Łodzi”

Usługi
27.11.2018 11:00 08.10.2018
ZIM-DZ.3321.48.2018

Przebudowa drogi serwisowej przy DK14

Roboty budowlane
30.10.2018 13:00 18.09.2018
BZU.AJ.2291-23/18

„Kompleksowa przebudowa i remont kamienicy wraz z odbudową oficyny poprzecznej oraz zmianą sposobu użytkowania budynków: frontowego, oficyny prawej i oficyny poprzecznej, rozbiórką lewej oficyny wraz z elementami zabezpieczającymi oraz zagospodarowaniem terenu przy ul. Zielonej 6 w Łodzi”

Roboty budowlane
08.10.2018 12:00 11.09.2018
DOA-ZP-II.271.113.2018

Przebudowa i remont na nieruchomości przy ul. Tuwima 10 w systemie zaprojektuj i wybuduj realizowany w ramach zadania „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi)"

Roboty budowlane
10.10.2018 10:00 04.09.2018
ZIM-DZ.3321.47.2018

Rozbudowa stadionu miejskiego przy al. Unii Lubelskiej 2 w Łodzi w formule „zaprojektuj i wybuduj”

Roboty budowlane
30.10.2018 11:00 28.08.2018
BZU.MK.2291-22/18

„Przebudowa dachu, wykonanie izolacji przeciwwodnej ścian fundamentowych wraz z osuszeniem piwnicy i parteru – klatka A pod względem p.poż. budynku przy ul. Północnej 1/3 w Łodzi”

Roboty budowlane
05.09.2018 12:00 24.08.2018
BZU.MK.2291-19/18

„Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy i remontu konserwatorskiego wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego położonego przy ul. Ogrodowej 24 w Łodzi”

Roboty budowlane
10.09.2018 12:00 08.08.2018

Wybierz Strony

©2008-2018 Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL