Biuletyn Informacji Publicznej Zamówienia publiczne - Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Ostatnia aktualizacja strony: 18.12.2017, 13:58

Zamówienia publiczne

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Nr sprawy Nazwa zamówienia Termin składania ofert Data publikacji
DOA-ZP-VIII.271.68.2017

"Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 1,4,3 w zakresie przebudowy ul. Kilińskiego na odc. od ul. Jaracza do ul. Narutowicza, budowa parku kieszonkowego na wysokości posesji Kilińskiego 40 oraz zagospodarowanie terenu nieruchomości działka 534/11 obręb S-1 - pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu" Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Usługi
31.10.2017 12:00 25.09.2017
DOA-ZP-VII.271.104.2017

„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi- Projekt 7, Projekt 8 wraz z przebudową ul. Legionów na odcinku od ul. Zachodniej do Placu Wolności - Projekt 4 oraz budową przebicia wewnątrz kwartałowego od ul. Mielczarskiego 1 do ul. Ogrodowej i Trasy Karskiego - Żeligowskiego na odc. od ul. Ogrodowej - do ul. Cmentarnej” Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad realizacją robót oraz zarządzaniu przedsięwzięciem Projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalne

Usługi
31.10.2017 13:00 25.09.2017
DOA-ZP-VII.271.103.2017

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 6 - Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu, projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Usługi
31.10.2017 10:00 25.09.2017
DOA-ZP-VII.271.91.2017

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 2, 3 i 5 – pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu, Projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Usługi
31.10.2017 11:00 25.09.2017
ZIM-DZ.3322.40.2017

„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6. Przebudowa, nadbudowa i zmiana użytkowania obiektów przy ul. Sienkiewicza 79, wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędna infrastrukturą techniczną oraz rozbiórkami w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

Roboty budowlane
07.11.2017 12:00 25.09.2017
ZIM-DZ.3322.36.2017

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt nr 2 – Budowa drogi łączącej ul. Sienkiewicza i ul. Wschodnią wraz z infrastrukturą techniczną i meblami miejskimi oraz przebudowa zespołu budynków przy ul. Sienkiewicza Nr 22 w systemie „zaprojektuj i wybuduj"

Roboty budowlane
25.10.2017 12:00 19.09.2017
Nr sprawy ZIM-DZ.3322.41.2017

„Rozbudowa ul. Rokicińskiej w Łodzi na odc. od ul. Malowniczej do granicy miasta wraz z przebudową wodociągu w ul. Rokicińskiej i Wieńcowej oraz budowa wodociągu w ul. Gajcego”

Roboty budowlane
14.12.2017 12:00 12.09.2017
Nr sprawy ZIM-DZ.3322.39.2017

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 7. Przebudowa, rozbiórka, remont konserwatorski budynku wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną nieruchomości w Łodzi przy ul. Gdańskiej 1w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj”

Roboty budowlane
19.10.2017 11:00 06.09.2017
DOA-ZP-VII.271.94.2017

Przebudowa i adaptacja budynków położonych w Łodzi przy ul. Tuwima 36 dla potrzeb Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi – realizacja Zadania 1

Roboty budowlane
31.08.2017 11:00 18.08.2017
DOA-ZP-VII.271.88.2017

Remont i przebudowa budynków przy ul. Moniuszki 3 i 5 oraz Tuwima 10 w systemie zaprojektuj i wybuduj z podziałem na dwie części realizowany w ramach zadania "Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi)"

Roboty budowlane
14.08.2017
©2008-2017 Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL