Biuletyn Informacji Publicznej Zamówienia publiczne - Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Ostatnia aktualizacja strony: 21.08.2017, 08:40

Zamówienia publiczne

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Nr sprawy Nazwa zamówienia Termin składania ofert Data publikacji
ZIM-DZ.3322.27.2017

Świadczenie usług nadzoru autorskiego dla inwestycji polegającej na: ”Budowie ul. Nowowęglowej w Łodzi na odc. od ul. Wierzbowej do ul. Kopcińskiego wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Kopcińskiego”

Usługi
07.09.2017 11:00 01.08.2017
DOA-ZP.VII.271.82.2017

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 1 Przebudowa budynków przy ul Rewolucji 1905r. nr 13, 15 i 17, przy ul. Włókienniczej nr 12, 14 i 16 oraz ul. Włókienniczej nr 3, 5, 7, 11 i ul. Wschodniej 54 w Łodzi, wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną w systemie "zaprojektuj i wybuduj

Roboty budowlane
01.08.2017
DOA-ZP-VIII.271.53.2017

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 1 – przebudowa ul. Włókienniczej oraz budowa pasażu pieszo – jezdnego łączącego ul. Włókienniczą z ul. Jaracza, w systemie „zaprojektuj i wybuduj

Roboty budowlane
01.08.2017
DOA-ZP.VII.271.83.2017

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 4 – Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynków przy ul.: Północnej 7, Północnej 23, Wschodniej 20, Wschodniej 23, Wschodniej 24, Wschodniej 35, Wschodniej 42, Pomorskiej 11 i Zachodniej 56 w Łodzi, wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną w systemie zaprojektuj i wybuduj

Roboty budowlane
01.08.2017
ZIM-DZ.3322.25.2017

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 1 Przebudowa budynków wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenów nieruchomości przy ul. Rewolucji 1905 r. 31, Wschodniej 45 i Kilińskiego 36, w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

Roboty budowlane
06.09.2017 12:00 31.07.2017
ZIM-DZ.3321.49.2017

Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Bazarowej oraz ul. Rybnej na odc. od ul. Bazarowej do ul. Lutomierskiej w Łodzi

Usługi
14.08.2017 11:00 31.07.2017
DOA-ZP-VIII.271.48.2017

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6 - Remont konserwatorski budynku przy ul. Roosevelta 17 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu oraz przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynków przy ul. Piotrkowskiej 142 i Sienkiewicza 56 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, w systemie "zaprojektuj i wybuduj"

Roboty budowlane
31.08.2017 14:00 27.07.2017
ZIM-DZ.3321.48.2017

Budowa drogi rowerowej do Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz krótkich odcinków dróg i przejazdów rowerowych

Roboty budowlane
05.09.2017 11:00 27.07.2017
DOA-ZP-VII.271.79.2017

Wykonanie usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedsięwzięcia pn.: "Rewitalizacja Pałacu Poznańskich przy ul. Ogrodowej 15 / Zachodniej 47 w Łodzi"

Usługi
31.08.2017 12:00 27.07.2017
DOA-ZP-VIII.271.47.2017

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 1 - Przebudowa i remont konserwatorski zespołu budynków wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Pogonowskiego 34 w Łodzi (Etap I) w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

Roboty budowlane
31.08.2017 13:00 27.07.2017
©2008-2017 Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL