Biuletyn Informacji Publicznej Zamówienia publiczne - Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Ostatnia aktualizacja strony: 16.03.2018, 14:45

Zamówienia publiczne

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Nr sprawy Nazwa zamówienia Termin składania ofert Data publikacji
DOA-ZP-III.271.13.2018

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 1 - Przebudowa i nadbudowa istniejącej zabudowy przy: ul. Włókienniczej 2, przebudowa istniejącej zabudowy oraz rozbiórka budynków gospodarczych przy: ul. Wschodniej 50 i ul. Wschodniej 52 w Łodzi wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz aranżacją architektoniczną dla elewacji budynku w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

Roboty budowlane
29.03.2018 10:00 21.02.2018
DOA-ZP-II.271.20.2018

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 1 pn.: Przebudowa istniejącej zabudowy w granicach działki przy ul. Wschodniej 54 w Łodzi, wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz aranżacją architektoniczną dla elewacji budynku w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

Roboty budowlane
29.03.2018 11:00 21.02.2018
DOA-ZP-II.271.13.2018

Remont i przebudowa budynków przy ul. Moniuszki 3 i 5 oraz Tuwima 10 w systemie zaprojektuj i wybuduj z podziałem na dwie części realizowany w ramach zadania „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi)”

Roboty budowlane
27.03.2018 10:00 16.02.2018
ZIM-DZ.3322.3.2018

Pełnienie nadzoru nad realizacją robót oraz zarządzaniem Kontraktem pn.: „Przebudowa układu drogowo-torowego w ul. Dąbrowskiego na odcinku od al. Śmigłego Rydza do ul. Rzgowskiej”

Usługi
29.03.2018 12:00 16.02.2018
ZIM-DZ.3321.3.2018

Budowa miejsc postojowych na terenie miasta Łodzi

Roboty budowlane
04.04.2018 12:00 15.02.2018
ZIM-DZ.3321.5.2018

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy chodników w Łodzi na terenie osiedli Widzew i Polesie

Usługi
28.03.2018 11:00 15.02.2018
Nr sprawy ZIM-DZ.3321.2.2018

„Przebudowa ul. Żółwiowej na odc. ok. 440 mb od posesji nr 36 do posesji 44 wraz ze sporządzeniem dokumentacji projektowej”

Roboty budowlane
27.03.2018 13:00 14.02.2018
ZIM-DZ.3321.4.2018

Przygotowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla potrzeb rozbudowy stadionu miejskiego przy al. Unii Lubelskiej

Usługi
21.02.2018 11:00 09.02.2018
ZIM-DZ.3321.1.2018

Przebudowa ul. Tomaszowskiej w Łodzi od ronda z al. Ofiar Terroryzmu 11 Września do ul. Jędrzejowskiej wraz z budową ronda oraz z budową kanalizacji sanitarnej i przebudową (modernizacją) sieci wodociągowej

Roboty budowlane
21.03.2018 11:00 09.02.2018
Nr sprawy ZIM-DZ.3322.1.2018

Pełnienie nadzoru nad realizacją Robót oraz zarządzaniem Kontraktem pn.: „Przebudowa linii tramwajowej w al. Śmigłego-Rydza – Przebudowa wiaduktów na al. Śmigłego-Rydza na odcinku od al. Piłsudskiego do ul. Przybyszewskiego” (Inżynier Kontraktu)

Usługi
20.03.2018 12:00 05.02.2018
©2008-2018 Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL