Biuletyn Informacji Publicznej Zamówienia publiczne - Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Ostatnia aktualizacja strony: 18.01.2019, 10:27

Zamówienia publiczne

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Nr sprawy Nazwa zamówienia Termin składania ofert Data publikacji
ZIM-DZ.3321.47.2018

Rozbudowa stadionu miejskiego przy al. Unii Lubelskiej 2 w Łodzi w formule „zaprojektuj i wybuduj”

Roboty budowlane
30.10.2018 11:00 28.08.2018
BZU.MK.2291-22/18

„Przebudowa dachu, wykonanie izolacji przeciwwodnej ścian fundamentowych wraz z osuszeniem piwnicy i parteru – klatka A pod względem p.poż. budynku przy ul. Północnej 1/3 w Łodzi”

Roboty budowlane
05.09.2018 12:00 24.08.2018
BZU.MK.2291-19/18

„Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy i remontu konserwatorskiego wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego położonego przy ul. Ogrodowej 24 w Łodzi”

Roboty budowlane
10.09.2018 12:00 08.08.2018
DOA-ZP-III.271.71.2018

Przebudowa chodników na ulicy Ciołkowskiego i przy skwerze Dubaniewicza oraz na ulicy Kasprzaka ( na odcinku od ul. Drewnowskiej do ulicy Srebrzyńskiej)

Roboty budowlane
24.07.2018 10:00 09.07.2018
DOA-ZP-II.271.81.2018

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 1 - Przebudowa istniejącej zabudowy przy ul. Włókienniczej nr 3, 5, 7 w Łodzi, wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

Roboty budowlane
02.08.2018 11:00 26.06.2018
ZIM-DZ.3322.7.2018

„Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w Łodzi w systemie zaprojektuj i wybuduj”

Roboty budowlane
10.08.2018 11:00 19.06.2018
DOA-ZP-II.271.56.2018

Wykonanie usługi polegającej na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu na realizacją przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3,5 i Tuwima 10 w Łodzi (Program Nowe Centrum Łodzi)"

Usługi
17.07.2018 11:00 06.06.2018
ZIM-DZ.3322.10.2018

Rewitalizację Obszarową Centrum Łodzi - Projekt 4 - Rozbudowa układu torowo-drogowego w ciągu ulic Ogrodowa – Północna na odcinku od ul. Zachodniej do ul. Franciszkańskiej wraz z przebudową pętli tramwajowej przy ul. Północnej i budową płyty odciążającej nad kanałem rzeki Łódki, przebudowa ul. Nowomiejskiej na odcinku od ul. Ogrodowej/Północnej do Placu Wolności, przebudowa ul. Pomorskiej (...), przebudowa ul. Zachodniej (...) w systemie "zaprojektuj i wybuduj"uj

Roboty budowlane
09.08.2018 11:00 15.05.2018
ZIM-DZ.3322.8.2018

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi -Projekt nr 2- Budowa drogi łączącej ul. Sienkiewicza i ul. Wschodnią wraz z infrastrukturą techniczną i meblami miejskimi, zagospodarowanie przestrzeni publicznej (działki nr 38/24, 42/3, 40/5 obręb S-6) oraz budowa dróg uzupełniających: ulicy B – łączącej ulicę Traugutta z ulicą Tuwima, budowie ulicy A – łączącej ulice Sienkiewicza z ulicą B oraz ulicy C, będącej połączeniem pomiędzy ulicą Kilińskiego a ulicą B wraz z infrastrukturą techniczną i meblami

Roboty budowlane
08.06.2018 11:00 17.04.2018

Wybierz Strony

©2008-2019 Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL