Biuletyn Informacji Publicznej Zamówienia publiczne - Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Ostatnia aktualizacja strony: 27.05.2019, 15:09

Zamówienia publiczne

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Nr sprawy Nazwa zamówienia Termin składania ofert Data publikacji
ZIM-DZ.2620.37.2019

„Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę układu dróg w kwartale Pabianicka-Wólczańska-Skargi.”

Usługi
04.06.2019 11:00 24.05.2019
DOA-ZP-II.271.59.2019

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 1 – przebudowa ul. Włókienniczej oraz budowa pasażu pieszo – jezdnego łączącego ul. Włókienniczą z ul. Jaracza, w systemie zaprojektuj i wybuduj

Roboty budowlane
26.06.2019 10:00 23.05.2019
ZIM-DZ.2620.33.2019

Wiadukt tramwajowy w ciągu ul. Przybyszewskiego – dostosowanie do ruchu autobusów - w systemie zaprojektuj i wybuduj

Roboty budowlane
06.06.2019 12:00 22.05.2019
ZIM-DZ.2620.35.2019

„Przebudowa chodnika przy ul. Cieszkowskiego 6 w systemie zaprojektuj i wybuduj”

Roboty budowlane
06.06.2019 11:00 22.05.2019
DOA-ZP-III.271.42.2019

Remont budynków wraz z zagospodarowaniem działek przy ulicy Przędzalnianej 49 i 51

Roboty budowlane
24.06.2019 11:00 21.05.2019
ZIM-DZ.2620.36.2019

Remont estakady w ciągu ul. Pabianickiej nad torami MPK i rzeką Ner

Roboty budowlane
31.05.2019 11:00 16.05.2019
DOA-ZP-III.271.36.2019

Nowe lampy i chodniki na ul.Granicznej – zaprojektuj i wybuduj

Roboty budowlane
30.05.2019 11:00 16.05.2019
ZIM-DZ.2621.6.2019

Poprawa efektywności energetycznej siedziby Zespołu Tańca Ludowego „HARNAM” w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 282A

Roboty budowlane
31.05.2019 12:00 15.05.2019
DOA-ZP-III.271.32.2019

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 6 – Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania: Remont, przebudowa i adaptacja obiektu pofabrycznego przy ulicy Sienkiewicza 75/77 wraz z zagospodarowaniem terenu, na potrzeby Teatru Pinokio oraz budowa ciągu pieszo-jezdnego w kwartale ulic Nawrot-Piotrkowska-Roosevelta-Sienkiewicza

Usługi
17.06.2019 09:00 14.05.2019
DOA-ZP-III.271.33.2019

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 5 – Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa, remont i rozbiórka budynków przy ul. Piotrkowskiej 118 wraz z zagospodarowaniem terenu, niezbędną infrastrukturą techniczną, przebudowa, rozbudowa, nadbudowa wraz z adaptacją do nowych funkcji budynku przy ul. Sienkiewicza 63 wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną"

Usługi
17.06.2019 10:00 14.05.2019

Wybierz Strony

©2008-2019 Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL