Biuletyn Informacji Publicznej Postępowania zakończone - Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Ostatnia aktualizacja strony: 20.02.2019, 14:46

Postępowania zakończone

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Nr sprawy Nazwa zamówienia Termin składania ofert Data publikacji
ZIM-DZ.3321.15.2018

Przebudowa skrzyżowania ulic oraz przejścia dla pieszych na terenie osiedla Chojny w trybie zaprojektuj i wybuduj - dwie części

Roboty budowlane
16.05.2018 11:00 06.04.2018
ZIM-DZ.3322.13.2018

„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 4 – Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynków przy ul. Wschodniej 35 i Pomorskiej 11 w Łodzi, wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną w systemie zaprojektuj i wybuduj”

Roboty budowlane
28.06.2018 11:00 23.05.2018
ZIM-DZ.3322.6.2018

Remont i przebudowa istniejących budynków w ramach zadania „Nowe funkcje łódzkich domów kultury” wraz z dostawą sprzętu w podziale na 3 części w systemie zaprojektuj i wybuduj

Roboty budowlane
11.05.2018 12:00 04.04.2018
ZIM-DZ.3321.38.2018

Dostawa i montaż wiat przystankowych wraz z pracami brukarskimi na terenie miasta Łodzi

Dostawy
04.07.2018 11:00 26.06.2018
ZIM-DZ.3322.44.2017

Pełnienie nadzoru nad realizacją robót oraz zarządzaniem Kontraktem pn. „Rozbudowa ul. Rokicińskiej w Łodzi na odcinku od ul. Malowniczej do granicy miasta wraz z przebudową wodociągu w ul. Rokicińskiej i Wieńcowej oraz budową wodociągu w ul. Gajcego” Zadanie 1 (Inżynier Kontraktu)

Usługi
15.12.2017 12:00 13.10.2017
ZIM-DZ.3322.43.2017

Świadczenie usług nadzoru autorskiego dla inwestycji „Rozbudowa ul. Rokicińskiej w Łodzi na odc. od ul. Malowniczej do granicy miasta”

Usługi
20.11.2017 11:00 11.10.2017
ZIM-DZ.3321.25.2018

Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ulicy Telefonicznej na odcinku od ul. Weselnej do ulicy Czorsztyńskiej w Łodzi.

18.06.2018 12:00 09.05.2018
ZIM-DZ.3321.19.2018

Przebudowa ulic Giewont i Stokowskiej - z podziałem na części

Roboty budowlane
23.05.2018 12:00 17.04.2018
DOA-ZP-II.271.75.2018

Przebudowa chodników na ul. Cieszyńskiej i ul. Milionowej w Łodzi

Roboty budowlane
26.06.2018 11:00 14.06.2018
DOA-ZP-II.271.74.2018

Modernizacja ul. Pustynnej i ul. Tatarczanej w Łodzi

Roboty budowlane
22.06.2018 11:00 11.06.2018
©2008-2019 Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL