Biuletyn Informacji Publicznej Postępowania zakończone - Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Ostatnia aktualizacja strony: 22.01.2018, 09:00

Postępowania zakończone

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Nr sprawy Nazwa zamówienia Termin składania ofert Data publikacji
DOA-ZP-VII.271.80.2017

Przebudowa i adaptacja budynków położonych w Łodzi przy ul. Tuwima 36 dla potrzeb Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi

Roboty budowlane
27.07.2017 11:00 12.07.2017
ZIM-DZ.3322.12.2017

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6. Przebudowa, nadbudowa i zmiana użytkowania obiektów przy ul. Sienkiewicza 79, wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędna infrastrukturą techniczną oraz rozbiórkami w systemie zaprojektuj i wybuduj

Roboty budowlane
03.08.2017 11:00 04.05.2017
ZIM-DZ.3322.7.2017

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 3. Przebudowa, nadbudowa istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczna oraz zagospodarowaniem terenu nieruchomości przy ul. Kilińskiego 39 w Łodzi w systemie „zaprojektuj i wybuduj ”

Roboty budowlane
20.07.2017 12:00 14.03.2017
ZIM-DZ.3322.45.2017

Świadczenie usług nadzoru autorskiego dla inwestycji polegającej na przebudowie układu drogowo-torowego w ul. Dąbrowskiego w Łodzi na odc. od al. Śmigłego Rydza do ul. Rzgowskiej

Usługi
14.11.2017 11:00 09.10.2017
ZIM-DZ.3321.64.2017

„Montaż dzieła artysty Wojciecha Siudmaka na elewacji wewnętrznej kamienicy w Łodzi przy ul. Więckowskiego 4”

Roboty budowlane
29.12.2017 11:00 08.12.2017
ZIM-DZ.3322.50.2017

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 4 - Rozbudowa układu torowo-drogowego w ciągu ulic Ogrodowa – Północna na odcinku od ul. Zachodniej do ul. Franciszkańskiej wraz z przebudową pętli tramwajowej przy ul. Północnej i budową płyty odciążającej nad kanałem rzeki Łódki, przebudowa ul. Nowomiejskiej na odcinku od ul. Ogrodowej/Północnej do Placu Wolności, przebudowa Placu Wolności, przebudowa ul. Pomorskiej na odcinku od Placu Wolności do ul. Wschodniej, przebudowa ul. Zachodniej na odc

Roboty budowlane
28.12.2017 11:00 09.11.2017
©2008-2018 Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL