Biuletyn Informacji Publicznej Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę i przebudowę linii tramwajowej wraz z układem drogowym w ramach projektu: „Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w Łodzi” - Zamówienia publiczne - Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Ostatnia aktualizacja strony: 20.02.2019, 14:46

Zamówienia publiczne

Wtorek, 16 października 2018

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę i przebudowę linii tramwajowej wraz z układem drogowym w ramach projektu: „Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w Łodzi”

Numer postępowania:
ZIM-DZ.3322.25.2018
Rodzaj zamówienia:
Usługi
Tryb postępowania:
przetarg nieograniczony
Data otwarcia ofert:
10.12.2018 13:00
Data składania oferty:
10.12.2018 12:00
Data rozstrzygnięcia:
Data unieważnienia:
Informacje dodatkowe:

Metadane

Data publikacji 16.10.2018
Data modyfikacji 23.11.2018
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Rodziewicz
Osoba modyfikująca informację:
Elżbieta Wojciechowska
©2008-2019 Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL