Biuletyn Informacji Publicznej Pełnienie nadzoru nad realizacją Robót oraz zarządzaniem Kontraktem pn.: „Przebudowa linii tramwajowej w al. Śmigłego-Rydza – Przebudowa wiaduktów na al. Śmigłego-Rydza na odcinku od al. Piłsudskiego do ul. Przybyszewskiego” (Inżynier Kontraktu) - Zamówienia publiczne - Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Ostatnia aktualizacja strony: 21.02.2018, 14:30

Zamówienia publiczne

Poniedziałek, 05 lutego 2018

Pełnienie nadzoru nad realizacją Robót oraz zarządzaniem Kontraktem pn.: „Przebudowa linii tramwajowej w al. Śmigłego-Rydza – Przebudowa wiaduktów na al. Śmigłego-Rydza na odcinku od al. Piłsudskiego do ul. Przybyszewskiego” (Inżynier Kontraktu)

Numer postępowania:
Nr sprawy ZIM-DZ.3322.1.2018
Rodzaj zamówienia:
Usługi
Tryb postępowania:
przetarg nieograniczony
Data otwarcia ofert:
15.03.2018 13:00
Data składania oferty:
15.03.2018 12:00
Data rozstrzygnięcia:
Data unieważnienia:
Informacje dodatkowe:

Załączniki do strony

Metadane

Data publikacji 05.02.2018
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Monika Gałuszka
Osoba modyfikująca informację:
©2008-2018 Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL