Biuletyn Informacji Publicznej Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 8 - Budowa układu dróg uzupełniających w kwartale ulic: Gdańska - Legionów - Zachodnia - Ogrodowa oraz przebudowa układu drogowego ul. Ogrodowej na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Zachodniej i ul. Zachodniej na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Legionów wraz z infrastrukturą techniczną i meblami miejskimi w systemie „zaprojektuj i wybuduj” - Zamówienia publiczne - Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Ostatnia aktualizacja strony: 22.01.2018, 09:00

Zamówienia publiczne

Wtorek, 31 października 2017

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 8 - Budowa układu dróg uzupełniających w kwartale ulic: Gdańska - Legionów - Zachodnia - Ogrodowa oraz przebudowa układu drogowego ul. Ogrodowej na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Zachodniej i ul. Zachodniej na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Legionów wraz z infrastrukturą techniczną i meblami miejskimi w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

Numer postępowania:
ZIM-DZ.3322.48.2017
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Tryb postępowania:
przetarg nieograniczony
Data otwarcia ofert:
12.12.2017 12:00
Data składania oferty:
12.12.2017 11:00
Data rozstrzygnięcia:
Data unieważnienia:
Informacje dodatkowe:

Załączniki do strony

Metadane

Data publikacji 31.10.2017
04.12.2017
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Monika Gałuszka
Osoba modyfikująca informację:
Monika Gałuszka
©2008-2018 Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL