Biuletyn Informacji Publicznej Redakcja serwisu - Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Ostatnia aktualizacja strony: 21.02.2018, 14:30

Redakcja serwisu

Administracja merytoryczna serwisu internetowego:

Jacek Sarzało
Naczelnik
j.sarzalo@zim.uml.lodz.pl
tel. :42 638 58 56
Monika Biegun
p.o. Z-ca Naczelnika
m.biegun@zim.uml.lodz.pl
tel. :42 - 638-58-56

©2008-2018 Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL