Biuletyn Informacji Publicznej STANDARDY UCZCIWOŚCI I ETYCZNEGO POSTĘPOWANIA - OBOWIĄZUJĄCE ZASADY - Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Ostatnia aktualizacja strony: 19.04.2018, 15:17

OBOWIĄZUJĄCE ZASADY

Poniedziałek, 28 sierpnia 2017

STANDARDY UCZCIWOŚCI I ETYCZNEGO POSTĘPOWANIA

Mając na uwadze zapisy umowy o dofinansowanie określającej zasady realizacji Projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej pochodzących z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 informujemy, iż istnieje możliwość przekazywania informacji o podejrzeniu wystąpienia  nieprawidłowości lub nadużycia finansowego poprzez specjalny adres e-mail (naduzycia.POIS@mr.gov.pl) lub za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej (formularz dostępny pod linkiem: http://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/).

Jednocześnie informuję, że istnieje również możliwość przesyłania informacji na utworzony w tym celu w Zarządzie Inwestycji Miejskich adres e-mail: antykorupcja@zim.uml.lodz.pl.

Zasady ochrony sygnalistów zostały określone w zarządzeniu Dyrektora Zarządu Inwestycji Miejskich Nr 4/17 z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Antykorupcyjnej oraz procedury sygnalizowania nieprawidłowości w Zarządzie Inwestycji Miejskich.

Metadane

Data publikacji : 28.08.2017
Data modyfikacji : 28.08.2017
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba udostępniająca informację:
Monika Biegun
Osoba modyfikująca informację:
Monika Biegun
©2008-2018 Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL