Biuletyn Informacji Publicznej Samodzielne Stanowisko ds. Zarządzania Ryzykiem i Ochrony Danych Osobowych (DSR) - Komórki organizacyjne - Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Ostatnia aktualizacja strony: 20.09.2017, 14:14

Komórki organizacyjne

Samodzielne Stanowisko ds. Zarządzania Ryzykiem i Ochrony Danych Osobowych (DSR)

Do zadań Samodzielnego Stanowiska ds. Zarządzania Ryzykiem i Ochrony Danych Osobowych należy w szczególności:

  1. przygotowywanie rocznych planów działalności i sprawozdań w zakresie funkcjonowania procesu zarządzania ryzykiem;
  2. koordynowanie zadań kontroli zarządczej, w tym prowadzenie rejestru procedur zewnętrznych i wewnętrznych;
  3. udział w projektowaniu i wdrożeniu procedur niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki, w tym opiniowanie proponowanych mechanizmów kontrolnych;
  4. zapewnienie przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych;
  5. opracowywanie i aktualizacja dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ich ochronę;
  6. prowadzenie rejestru zbiorów danych osobowych.

Metadane

Data publikacji 04.07.2017
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Aleksandra Goździk-Perczyńska
Osoba modyfikująca informację:
©2008-2017 Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL