Biuletyn Informacji Publicznej Wydział Polityki Ekologicznej (DE) - Komórki organizacyjne - Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Ostatnia aktualizacja strony: 21.08.2017, 08:40

Komórki organizacyjne

Wydział Polityki Ekologicznej (DE)

Do zadań Wydziału Polityki Ekologicznej należy w szczególności:

  1. wdrażanie polityki ekologicznej przy planowanych i realizowanych inwestycjachi remontach, w tym uzyskiwanie decyzji środowiskowych, opiniowanie wykonania wycinek i nasadzeń drzew oraz innej zieleni, realizacja zobowiązań wynikających z nałożonych decyzji administracyjnych dotyczących wykonywania nasadzeń zastępczych, dokonywanie odbiorów wykonanych robot oraz prowadzenie spraw i nadzór nad wykonywaniem analiz porealizacyjnych;
  2. współudział w kształtowaniu polityki Miasta Łodzi w zakresie przeciwdziałania hałasowi, w tym prowadzenie spraw związanych z budową ekranów akustycznych oraz w zakresie ograniczania emisji zanieczyszczeń poprzez budowę dróg i poprawę płynności ruchu;
  3. opiniowanie materiałów w zakresie decyzji środowiskowych tj. kart informacyjnych przedsięwzięcia i raportów oddziaływania na środowisko;
  4. współdziałanie z organami wydającymi decyzje środowiskowe, zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów i inne decyzje administracyjne dotyczące ochrony środowiska.

Metadane

Data publikacji 18.08.2016
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Administrator
Osoba udostępniająca informację:
Administrator
Osoba modyfikująca informację:
©2008-2017 Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL