Biuletyn Informacji Publicznej Wydział Organizacyjny (DO) - Komórki organizacyjne - Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Ostatnia aktualizacja strony: 28.06.2017, 15:46

Komórki organizacyjne

Wydział Organizacyjny (DO)

Do zadań Wydziału Organizacyjnego należy w szczególności:

 1. opracowywanie projektów regulaminów: organizacyjnego, pracy, wynagradzania, gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz ich zmian zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 2. opracowywanie przy udziale innych komórek organizacyjnych projektów uchwał Rady Miejskiej w Łodzi, zarządzeń Prezydenta i aktów kierownictwa wewnętrznego Dyrektora;
 3. prowadzenie rejestru skarg i wniosków, interpelacji oraz nadzór w zakresie rozpatrywania i udzielania odpowiedzi;
 4. opracowywanie projektów upoważnień i pełnomocnictw Dyrektora oraz prowadzenie rejestrów upoważnień i pełnomocnictw udzielonych przez Dyrektora;
 5. sporządzanie listów referencyjnych;
 6. obsługa sekretariatu Zarządu;
 7. współpraca z Centrum Usług Wspólnych w szczególności w zakresie:
  1. zgłaszania potrzeb zorganizowania naborów na wolne stanowiska urzędnicze i zatrudniania na stanowiska pomocnicze i obsługi,
  2. koordynowania przeprowadzania ocen okresowych pracowników Zarządu,
  3. przekazywania informacji o potrzebach w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników,
  4. prowadzenia spraw socjalnych,
  5. zgłaszania potrzeb organizacji staży i praktyk studenckich,
  6. spraw administracyjno-gospodarczych Zarządu,
  7. wnioskowanie o konserwację i naprawę wyposażenia, zakup sprzętu, w tym informatycznego;
 8. prowadzenie ewidencji ilościowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych
  i prawnych;
 9. przygotowywanie planów inwentaryzacyjnych, organizacja i kontrola.

 

 

Metadane

Data publikacji 18.08.2016
11.01.2017
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Administrator
Osoba udostępniająca informację:
Administrator
Osoba modyfikująca informację:
Aleksandra Goździk-Perczyńska
©2008-2017 Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL