Biuletyn Informacji Publicznej Wydział Komunikacji Społeczej (DS) - Komórki organizacyjne - Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Ostatnia aktualizacja strony: 28.06.2017, 15:46

Komórki organizacyjne

Wydział Komunikacji Społeczej (DS)

Do zadań Wydziału Komunikacji Społecznej należy w szczególności:

  1. komunikacja społeczna;
  2. redagowanie i aktualizacja strony internetowej Zarządu, portali i serwisów internetowych;
  3. koordynowanie udostępniania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej;
  4. obsługa internetowych portali społecznościowych;
  5. prowadzenie spraw z zakresu konsultacji społecznych;
  6. współpraca z organizacjami pozarządowymi;
  7. realizacja obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2058 oraz z 2016 r. poz. 34 i 352), we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi;
  8. polityka informacyjna, w tym informowanie o pracach i działalności Zarządu;
  9. kontakty z mediami i organizowanie konferencji prasowych;
  10. sporządzanie raportów medialnych.

Metadane

Data publikacji 18.08.2016
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Administrator
Osoba udostępniająca informację:
Administrator
Osoba modyfikująca informację:
©2008-2017 Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL